Nurkowanie INTRO – przyjdź i odkryj swoją pasję! Jedynie 200 zł!
Jeśli po tym zdecydujesz się na kurs, pomniejszymy cenę kursu o 200 zł!

Nurkowanie jest gwarancją prawdziwej przygody i fascynujących przeżyć – to wspaniały sport, któremu uległo tysiące osób na całym świecie. Nurkując, nie tylko można zachwycić się podwodnym światem, ale także przez chwilę stać się jego częścią. Dzięki rozwojowi sprzętu i technologii nurkowanie jest teraz dostępne praktycznie dla każdego, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej, warto więc po prostu spróbować. Pamiętaj jednak, że zanim się zanurzysz, należy posiąść niezbędną wiedzę.

System szkolenia CMAS

Pod koniec 1956 r. powstała Komisja Turystyki Podwodnej przy Zarządzie Głównym PTTK, jako komórka koordynująca poczynania klubów. Wprawdzie w tym czasie istniały w PTTK tylko dwa kluby - Warszawski Klub Płetwonurków i Poznański Klub Podwodny "Akwanauta" - ale zanosiło się na powstanie w najbliższym czasie następnych, co najmniej pięciu, klubów. W dalszych latach tej kadencji powstało ich siedem, wśród nich Klub Płetwonurków PTTK "Tryton" w Łodzi. Pierwszym przewodniczącym został Antoni Beill, a po jego odejściu w czasie kadencji Andrzej Zinserling - dotychczasowy wiceprzewodniczący. Wśród członków Komisji był także Tadeusz Kołacin. Sekretarzem była początkowo Anna Szarska - Staniszewska, następnie Teresa Werner. Pierwszy Obóz szkoleniowy Warszawski Klub Płetwonurków zorganizował nad jeziorem Nidzkim w 1956 r. Potem były różne akcje szkoleniowe i wydobywcze. Komisja Turystyki Podwodnej zorganizowała, w oparciu o bazę nurkową Marynarki Wojennej, pierwszy Ogólnopolski Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego w Sopocie w dniach 23 do 30 czerwca 1957 r. W roku 1959 odbył się w Monaco pierwszy założycielski kongres CMAS, na którym był nasz przedstawiciel - Kol. Józef Wierzbicki. W ten sposób KTP PTTK stała się członkiem-założycielem CMAS. Od tego czasu CMAS zagościł w Polsce. CMAS w założeniu jest federacją klubów nurkowych.

Oficjalna strona CMAS
Komisja Płetwonurkowania LOK CMAS

Szkolenia DAN

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków. W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych (https://www.daneurope.org/web/guest/alarmcenters ) . DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym. DAN (Divers Alert Network) jest niekomercyjną organizacją, istniejącą po to by dostarczać kompetentnych informacji i rad zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.
DAN organizuje sieć pomocy medycznej dla płetwonurków na całym świecie. DAN prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową.

Na kursach pierwszej pomocy DAN, dzięki kadrze profesjonalnie przygotowanych instruktorów przekazywana jest najnowsza i najnowocześniejsza wiedza pozwalająca na zwiększenie bezpieczeństwa nurkowania i właściwego udzielania pierwszej pomocy.

WŁĄCZ SIĘ DO PROFESJONALNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NURKOWANIA

Dlaczego wybrać kursy pierwszej pomocy DAN?
Różnicę pomiędzy sytuacją awaryjną, a tragedią stanowi możliwość szybkiego i efektywnego działania w celu zapobiegania dalszym urazom.Programy Szkoleniowe DAN Europa nauczą Cię co robić w sytuacji awaryjnej. Przekazywania wiedza skupia się na najszybszym możliwym rozpoczęciu koniecznych działań w postaci efektywnej pierwszej pomocy. Zapobiega pogarszaniu się stanu  poszkodowanego i dalszym urazom.Uczestnicząc w kursach pierwszej pomocy  DAN możesz uczynić różnice pomiędzy sytuacja awaryjną a tragedią.....

Oficjalna Strona DAN

Cennik - kliknij na wybrany kurs by dowiedzieć się więcej


Kurs Młodzieżowy PM 800 zł
Kurs P1 1400 zł
Kurs P1 - VIP (indywidualny) 3000 zł
Kurs P2 1500 zł
Kurs P3 2200 zł
Specjalizacje CMAS

- Nurkowanie wrakowo – morskie (WM1) 900 zł
- Nurkowanie podlodowe (PL1) 400 zł
- Płetwonurek Nitroksowy CMAS 1 st. (PN1) 400 zł
- Płetwonurek Nitroksowy CMAS 2 st. (PN2) 900 zł
- Nurkowanie w suchych skafandrach (SS1) 400 zł
- Płetwonurek Trimiksowy CMAS (PT) 2200 zł
- Nurkowanie – nawigacja podwodna (PN) 400 zł
- Nurkowanie nocne (NN) 400 zł
- Nurkowanie – poszukiwanie i wydobywanie (PW) 400 zł
Szkolenia DAN

- Kurs Resuscytacji (BLS) DAN 400 zł
- Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej 400 zł
- Kurs Zaawansowanej Pomocy Tlenowej 400 zł
- Kurs obsługi automatycznego defibrylatora 400 zł
- Aquatic O2 400 zł
- EFR 400 zł
- MO2R 400 zł
Sternik motorowy 1000 zł
Starszy sternik motorowodny 1200 zł
Młodszy ratownik WOPR 500 zł
Ratownik WOPR 650 zł
Indywidualna pomoc i doradztwo w zakupie sprzętu nurkowego bezcenne
Oferta dla firm - kontakt indywidualny kontakt

Nasi absolwenci kursu podstawowego (P1) otrzymują zniżkę na pozostałe kursy 10 %.
Podczas Naszych szkoleń każdemu, indywidualnie poświęcimy tyle uwagi ile będzie to konieczne, abyście poczuli się swobodnie i bezpiecznie pod wodą.

Porozumienie zawarte pomiędzy CMAS a PADI
(podpisano Anaheim, 30 stycznia, 1998)

1. Główne powody zawarcia porozumienia

a. Uniknięcie dyskryminacji płetwonurków w konkurencyjnych systemach szkoleniowych,
b. Umożliwienie kontynuacji szkolenia w ramach drugiego systemu,
c. Umożliwienie wszechstronnej obsługi nurków z różnych systemów poprzez Centra Nurkowe,

2. Ograniczenia
a. Porozumienie dotyczy nurków, nie dotyczy instruktorów,
b. Jest to tylko ramowe ujęcie zagadnienia, to znaczy, - CMAS sugeruje swoim członkom jego przestrzeganie, nie może   ich do tego zmusić
- Nie przewiduje się odstępstw od zapisów porozumienia
c. Porozumienie nie umożliwia automatycznego nadawania stopnia w drugiej organizacji.

3. Porozumienie szczegółowe zdobywania następnych stopni w innej organizacji

Nurek CMAS (P1) Advanced Open Water
Nurek CMAS (P1)
+ minimum 9 nurkowań w tym 1 nocne, 1 głębokie (powyżej 18 m) i jedno na orientację
Rescue Diver
Nurek CMAS (P2) Divemaster
Open Water
+ min 5 nurkowań
Nurek CMAS (P2)
Advanced Open Water Nurek CMAS (P2)
Rescue Diver
+ min 25 nurkowań
Nurek CMAS (P3)